Při použití příliš malého průměru hadic je vyšší riziko, že se těžká láhev "překulí" ze svého uložení. V mém případě se jedná o 15l láhev Vítkovice z roku 1998 ( takže pěkně těžká ). Tlak v láhvi při testu 133 Bar. Na hadici je vidět, že byť je na ni vyvíjen docela slušný nápor, není nijak zvlášť deformovaná. Stlačením hadice váhou láhve ( v tomto případě k desce ) se vytváří větší dosedací plocha mezi deskou a hadicí. To má za následek větší třecí plochu - tedy pevnější uložení a zamezení skluzu což s příliš malým průměrem hadice nemůžeme dosáhnout.