Co je třeba vědět...?
6.
Jak na křeče.

Proč používat kompletní ABC?Jak se připravitJak se zanořitNěco o tlakuPotápěčské signályJak na křečeRady od vás
Neopren a doplňkyZávažíNůžBójeKompas a hloubkoměrSvětloMalinko o tréninku

Hlavní strana
Novinky
Články
Co je třeba vědět
Podomácku
Oblíbené lokality
Galerie
Download
Bazar
Technika
Kniha návštěv
Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ : Tento článek je převzat z časopisu Nová vodní revue Dobrá Voda, č. 1, ročník 4 (2001), str. 10-11 Autorem článku je PETR ŠÍMA a autorem kreseb PETR VOŘÍŠEK. Informace také najdete na www.nova-vodni-revue.cz Děkuji všem za povolení ke zveřejnění tohoto čánku.

Jen málo plavců a potápěčů se může pochlubit, že je ještě svalová křeč ve vodě nepostihla. Kdo to však prožil, jistě si vzpomene, jak je to nepříjemné a bolestivé. Je pravda, že nezkušení netrénovaní plavci, které bolest ochromila tak, že se nemohou ve vodě pohnout, natož plavat, velmi snadno propadnou panickému strachu a utonou. Proto by měl každý bez výjimky vědět, co svalovou křeč vyvolává, a protože se mnohdy příčinám křečí nelze zcela vyhnout, měl by se hlavně naučit, jakým způsobem křeč odstranit. Není to vůbec nic složitého a opravdu to pomáhá.

Svalová křeč a její doprovodné projevy

Svalová křeč je bezděčné, vůlí neovladatelné a velmi bolestivé napnutí až ztuhnutí svalu nebo celých svalových skupin. Jen zřídka kdy je postiženo veškeré kosterní svalstvo. Křeč se může projevit jen přechodně nebo záchvatovitě. Většinou přetrvává několik desítek vteřin, někdy i minuty. Nástup křeče bývá předem signalizován zvláštním pocitem ve svalu, který bude postižen. Někteří lidé jej popisují jako výstražné bodnutí, nebo píchnutí. Je-li příslušný sval ještě dále namáhán, dostaví se ochromující bolest, která jej vyřadí z činnosti.

Příčiny svalových křečí

Příčiny svalových křečí Vynecháme-li příčiny křečí, které mají svůj původ v některých závažných onemocněních (např. epilepsie, tetanus, otravy), pak nejčastějšími okolnostmi, které v křečové svaly přímo vyúsťují, jsou únava a svalové vyčerpání (přetrénování), podchlazení i přehřátí a v neposlední řadě nevhodná životospráva (nedostatek spánku, alkoholové a jiné intoxikace, nedostatečně vyvážené složení stravy, nedodržení pitného režimu a přísunu solí při nadměrném pocení). Některé lidi postihují svalové křeče velmi často. Náchylnost ke křečím, vyloučíme-li výše zmíněná onemocnění, je způsobena jejich sklonem k vyšší dráždivosti nervstva, které řídí svalové stahy. Často se mohou křeče objevovat u konstitučně slabších dětí, kde ještě není vývoj nervosvalových koordinací zcela dovršen.

FAKTORY VYVOLÁVAJÍCÍ SVALOVÉ KŘEČE

Vnější Vnitřní

Nevhodná životospráva

 

nadměrná zátěž, přetrénování,

 

únava podchlazení přehřátí

nedostatek vitamínů, solí a stopových prvků,

itoxikace nedostatečné prokrvení svalů, nepoměr mezi převodem krve a nedostatek kyslíkového zásobení svalů, nedostatečný odvod oxidu uhličitého omezení krevního zásobení,

pokles svalové účinnosti ztráta solí při nadměrném pocení, porucha nervosvalových koordinací

Odstranění křečí

Postihne-li někoho svalová křeč ve vodě, je první zásadou si uvědomit, že křeč sama o sobě nijak život neohrožuje a že je třeba zachovat klid a rozvahu. Nebezpečí spočívá ve vlastním psychickém stavu, který se dostaví, jakmile plavec zjistí, že nebude schopen s touto bolestí a znehybněním doplavat ke břehu. Následek je propadnutí strachu z utonutí, zmatené a nekoordinované jednání a ztráta sebeovládání, které již život ohrožují bezprostředně. Druhou zásadou je začít s odstraňováním křeče co nejdříve, jen tak je větší naděje, že křeč zcela odezní a s ní zmizí i bolest. Křeč se odstraňuje střídavým napínáním a uvolňováním postižené svalové skupiny tak dlouho, až bolest ustane. Pokud je to možné, je nejlepší ihned po varovných příznacích přestat plavat a vyjít z vody. Častěji se stává, že postižený musí uplavat ke břehu ještě značný kus, a tak je třeba naučit se křeč odstranit již ve vodě. Používají se přitom stejné manévry jako na suché zemi (viz obrázky). K úplnému odeznění bolesti pomáhá prohřátí teplou vodou, masáž postiženho místa a celkový odpočinek. Postižený sval, i když bolest vymizí, by neměl být opětně namáhán.

Prevence křečí

V mnoha případech se dá křečím předejít, budeme-li znát příčiny, které je vyvolávají. Kdo je ke křečím více náchylný, i když dodržuje správné zásady životosprávy, měl by se naučit rozvrhnout své síly a jednat vždy podle svých fyzických možností. Před vstupem do vody pomáhá lehké rozcvičení, aby se svaly prohřály, ve vodě nepřepínáme své síly, plaveme přiměřeně rychle a na kratší vzdálenosti. Vyhneme se také plavání v příliš studené vodě. A samozřejmně nechodit do vody unavený, nevyspalý nebo brzy po přestálé nemoci. V horkém počasí nezapomeňte dostatečně pít a vhodně vyrovnávat ztrátu solí.

PETR ŠÍMA

KRESBY PETR VOŘÍŠEK

Postupy při odstraňování křečí

DOLNÍ KONČETINY

Opačnou rukou uhopte prsty postižené nohy a volnou rukou protlačujte koleno směrem dolů; protlačování střídejte s uvolněním až do odeznění křeče. Manévr lze provádět i ve vodě, nejlépe však v sedě na zemi. Opačnou rukou uchopte nárt postižené nohy, tj pravou rukou levý nárt a naopak, a pomalu táhněte patu až k hýždím; střídavě uvolňujte a napínejte až do odeznění křeče. Manévr lze provádět i ve vodě, na suchu vleže, nejlépe však vestoje.

Zadní strana lýtka

(zákolenní sval, dvojhlavý a šikmý sval lýtkový)

Chodidla Prsty nohou
Křeč odstraníte stejným manévrem jako při postižení zadní strany stehna. Je třeba jenom více přitahovat prsty nohy a nárt směrem k tělu. Křeč odstraníte stejným manévrem jako při postižení zadní strany stehna a zadní strany lýtka. Uvolnění se provádí nejlépe v sedě na zemi . Někdy pomáhá střídavé stoupání na špičky. Rukou ohýbejte prsty nahoru a dolů.

HORNÍ KONČETINY

Stiskněte ruce v pěsti a silně je tlačte proti sobě a protáčejte směrem k hrudníku. Uvolněte napnutím paží před tělo. Postiženou paži opřete v lokti o koleno nebo stehno a druhou rukou uchopte v zápěstí . Střídavě paži natahujte a uvolňujte . Manévr se provádí nejsnáze vsedě na zemi.
Prsty ruky Střídavě svírejte ruku v pěst a opět rozvírejte pomocí druhé ruky.
Sepněte ruce dlaněmi k sobě před hrudníkem. Špičky prstů stáčejte směrem k hrudní kosti, přičemž dlaně stále tiskněte k sobě. Lehněte si na záda a uchopte oběma rukama nohy v podkolení. Střídavě přitahujte nohy k hrudníku a uvolněte. Manévr lze snadno provádět i ve vodě.