Co je třeba vědět...?
4.
Něco o tlaku.

Proč používat kompletní ABC?Jak se připravitJak se zanořitNěco o tlakuPotápěčské signályJak na křečeRady od vás
Neopren a doplňkyZávažíNůžBójeKompas a hloubkoměrSvětloMalinko o tréninku

Hlavní strana
Novinky
Články
Co je třeba vědět
Podomácku
Oblíbené lokality
Galerie
Download
Bazar
Technika
Kniha návštěv
Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka tlaku - na hladině je atmosférický tlak 1 Bar/atm (atmosféra)

Jistě jste už všimli, že když se ponoříte pod hladinu začínájí vás zlobit uši a čím jdete hlouběji, tak se to zhoršuje až to přechází v bolest. Tomuto se však dá předejít. Jak ? Je zapotřebí vyrovnat tlak ! Tlak musíte pokud možno s každým narůstajícím metrem hloubky vyrovnat, ať už proto aby jste si nepoškodili sluch a nebo aby vaše potápění bylo bezproblémové a příjemné. Když vás bolí uši, tak vás to ani nemůže bavit. Čili něco o tom proč uši bolí...

- Během sestupu rostoucí tlak vody stlačuje vzduch v tělních dutinách. Jak se snižuje objem vzduchu, tlak vtlačuje tkáně kolem dutiny dovnitř dutiny, což cítíte v uších, obličejových dutinách a v masce. Pokud pokračujete v sestupu, nastoupí nepříjemný pocit, který se při dalším sestupu změní v bolest a to nemusí být nijak hluboko. Stačí dva, nebo tři metry a máte pak bolesti někdy i pěkně dlouho, jestliže se potápíte několikrát bez vyrovnávání tlaku. Tomuto se říká podtlak v dutinách. Podtlak v tělních dutinách je tedy výsledkem tlakové nerovnováhy, kdy tlak v okolí tělní dutiny je větší než tlak v dutině, což může mít za následek pocit bolesti nebo jiný nepříjemný pocit v tělních dutinách. Kromě uší, obličejových dutin a masky můžeme podtlak pocítit i v plicích, v zubech nebo jiných dutinách v těle. Naštěstí je možno vzniku podtlaku v dutinách snadno předejít.

- Nepříjemnému pocitu v tělní dutině zabráníte, bude-li její vnitřní tlak vždycky odpovídat okolnímu hydrostatickému tlaku. Toho při sestupu do hloubky docílíte přidáním vzduchu do dutiny dříve, než se projeví nepříjemné účinky vnějšího tlaku. Této činnosti se říká "Vyrovnávání tlaku". Středoušní a obličejové dutiny jsou propojeny s hrtanem, a proto je možné v nich vyrovnávat tlak pomocí vzduchu z plic. Tlak lze vyrovnávat i ve vzduchovém prostoru masky, a to prostřednictvím nosu. Jednoduše do masky fouknete nosem.

- Vzácně se vzduchová dutina může objevit i v zaplombovaných zubech. Vznikne tehdy, jestliže se zub pod plombou dál kazí, nebo se kousek plomby uvnitř vydrolil. Zvyšující se tlak při sestupu působí na tuto malou vzduchovou dutinu a způsobuje podtlak v zubu. Tlak v dutině pod plombou se nedá nijak vyrovnat. Tady pomůže jen zubní lékař. Pravidelné prohlídky chrupu však pomáhají tento problém takřka úplně vyloučit.

- Plíce, ačkoliv jsou také tělním orgánem obsahujícím dutiny, jsou velké a pružné, a proto podtlaku tolik nepodléhají. Při potápění na nádech mohou být plíce bez následků vystaveny kompresi, pokud jsou před sestupem pod hladinu naplněny vzduchem. Během sestupu se bude jejich objem zmenšovat a při výstupu na hladinu se v nich vzduch bude opět rozpínat, až na hladině dosáhne téměř původního objemu (malá část vzduchu se totiž spotřebuje při vyrovnání tlaku v ostatních tělních dutinách). Pokud byste se začali potápět s prázdnými plícemi, to znamená, že by jste se nenadechli, ale vydechli byste a pak byste se potopili do velké hloubky, třeba do 60 metrů se zadrženým dechem, existuje teoretická možnost, že byste si mohli přivodit závažný podtlak v plicích, ale to je pro drtivou většinu potápěčů situace velmi nepravděpodobná.

Techniky vyrovnávání tlaku

Na rostoucí okolní tlak jsou nejcitlivější středoušní dutiny, ale pokud nejste nemocní a nemáte ucpaný nos rýmou, nebo alergií, tlak se v ní vyrovnává nejsnáze. Když si zdravý člověk prsty zacpe nos a pokusí se jím se zavřenými ústy lehce vydechnout, vzduch z hrtanu zamíří do středoušní dutiny a obličejové dutiny. Účinnou technikou bývá také polykání a pohyb dolní čelisti ze strany na stranu. Třetí technikou je kombinace obou postupů - polykání a pohyb dolní čelisti ze strany na stranu při současném výdechu do prsty zacpaného nosu.

- Tlak, jak už bylo řečeno při sestupu vyrovnávejte metr po metru, dříve než vznikne nepříjemný pocit. Pokud čekáte, až se takový pocit dostaví, mohou být další pokusy o vyrovnávání tlaku v dutinách neúčinné, protože okolní tlak vody mezitím sevře vzduchové průchody tak, že znemožní vzduchu proudit. Pocítíte-li tedy nepříjemný tlak v dutinách, je třeba začít stoupat ke hladině, dokud pocit nezmizí, vyrovnat tlak ještě jednou a pak pomalu pokračovat v sestupu, (pokud ovšem vydržíte se vzduchem) a častěji tlak vyrovnávat. Jak budete nabývat zkušeností, bude vyrovnávání tlaku stále snazší.

- Pokud se tlak vyrovnat nepodaří, je nutno potápění přerušit. Pokračování v sestupu s nevyrovnaným tlakem v tělní dutině může mít za následek prasknutí ušního bubínku, nebo jiné podobné poranění. NIKDY SE NESNAŽTE VYROVNÁVAT TLAK NÁSILÍM NEBO V NEÚMĚRNÉ MÍŘE, i to by mohlo vést k vážným ušním poraněním, včetně prasknutí ušního bubínku, které by mohlo mít za následek pocit závratě. Pokud by k něčemu takovému přece jen došlo, okamžitě potápění přerušte. Jestliže se vám ani po výstupu o metr nebo o několik desítek centimetrů nepodaří tlak vyrovnat, nesnažte se o to násilím. Buďte trpěliví a jemní, nebo ponor přerušte a pokračujte jindy.

- Zduření sliznic (způsobené nachlazením nebo alergií) může ucpat vzduchové průchody a vyrovnávání tlaku v dutinách znesnadnit, nebo dokonce úplně znemožnit. Použití přípravků (např. sprejů, nebo uvolňujících kapek) proti zduření sliznic nedoporučujeme. Tyto léky sice ucpaný nos uvolní, ale mohou mit nežádoucí vedlejší účinky (například ospalost) nebo pod hladinou mohou přestat působit a zapříčinit problémy s vyrovnáváním tlaku při pokusu o výstup na hladinu.

- Uši mohou také trpět tím, že se v zevním zvukovodu vytvoří vzduchová dutina, v níž nepůjde tlak vyrovnat. To se může stát tehdy, máte-li nasazenou příliš těsnou kuklu mokrého obleku, která se tak stáhne kolem uší, že je zcela zacpe, nebo používate-li ucpávky do uší. V obou případech vznikne mezi ušním bubínkem a ucpávkou nebo kuklou vzduchová dutina, ve které nelze tlak vyrovnat. V prvním případě je řešením na chvíli si kuklu odtáhnout od uší, aby se tlak mohl vyrovnat. Při potápění ucpávky do uší ZÁSADNĚ NEPOUŽÍVEJTE ! Jedinou vyjímkou jsou zvláštní prostředky ochrany uší vyrobené speciálně pro potápěče, které umožňují vyrovnání tlaku.

- Tlak ve vzduchovém prostoru masky vyrovnáte jednoduše tak, že do masky vdechnete vzduch nosem. Pokud tlak v masce zapomenete vyrovnat, pocítíte, jako by se maska "přisála" na obličej a oči. Vyrovnávání tlaku v masce se s přibývajícími zkušenostmi úplně zautomatizuje. POZOR : Protože musíte mít nos uvnitř masky, abyste v ní mohli vyrovnat tlak, nelze při potápění používat brýle do vody. Ty totiž neuzavírají nos a proto v nich nelze tlak vyrovnávat. Mějte to na paměti, až si budete kupovat masku.

No a to je takový základ co by jste měli vědět. UPOZORNĚNÍ : Drtivá většina textu je převzata z příručky "Open Water Diver", která je pro školy PADI. Obrázky jsou po úpravě také inspirovány touto knihou, kromě tabulky tlaku (ta je moje). Knihu "ZAČNĚTE SE POTÁPĚT" seženete na adrese www.rajzl.cz